• Энэхүү вебээр зөвхөн илтгэлийн хураангуй буюу абстракт хүлээн авна. Хураангуйг имэйл зэрэг өөр замаар хүлээн авахгүй.
  • Хуралд оролцогчид нүүр хуудас дээрх хурлын бүртгэлийн мэдээлэл бүхий хэсэгт заасан хураамжийг зааврын дагуу төлсөнөөр бүртгэл болон энэхүү вебээр дамжуулан илгээсэн илтгэлийн хураангуй нь баталгаажна.

Нэвтрэх

Энэхүү вебд нэвтрэх эрх нээхдээ ашигласан имэйл хаягаа оруулна. Хэрэв та өмнө нэвтрэх эрх нээж байгаагүй бол эхлээд нэвтрэх эрхээ нээх хэрэгтэй.
Нэвтрэх эрх нээхдээ өгсөн нууц үгээ оруулна. Хэрэв өмнө өгсөн нууц үгээ санахгүй байгаа бол мартсан нууц үгээ солих боломжтой.
Үүнийг идэвхжүүлсэнээр имэйл болон нууц үгээ байн байн оруулах шаардлагагүй болох ба зөвхөн өөрийнхөө хувийн компьютер болон гар утас дээрээ идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна.