Админ
МУИС
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, Инженерчлэлийн сургууль
Хэрэглээний математикийн тэнхим

Хэрэглээний математик 2022

Монгол Улсын Их Сургууль үүсгэн байгуулагдсаны 80 жил
Цаг уур, ус судлалын салбарын 60 жил
Хэрэглээний математикийн салбарын 30 жилийн
ойн баярт зориулсан "Хэрэглээний математик 2022" зургаа дахь удаагийн, эрдэм шинжилгээний хуралд эрдэмтэн судлаачид, салбарын мэргэжилтэн, багш, оюутнууд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Хурлын хөтөлбөр

Тус эрдэм шинжилгээний хурал нь математик, статистикийн онол болон практик хэрэглээ, цаг уур, ус судлал, уур амьсгал,  хүрээлэн буй орчин, экологийн асуудлыг хэлэлцэж, мөн бусад салбарт тулгарч буй бэрхшээлийг математик арга, аргачлалаар үр ашигтай шийдвэрлэх, арга туршлагаа солилцох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой.

Хэрэглээний математик, статистикийн салбар

 • Тооцон бодох математик
 • Оновчлол, оновчтой удирдлага, динамик систем
 • Магадлалын онол, статистик
 • Дифференциал тэгшитгэл
 • Математик загварчлал, эрсдэлийн шинжилгээ
 • Логистик, үйлдлийн шинжилгээ, симуляци
 • Их өгөгдөл, машин сургалт дахь математикийн хэрэглээ
 • Аж үйлдвэрийн математик

Ус, цаг уур, цэвдэг судлалын салбар

 • Агаар мандлын физик, химийн асуудлууд
 • Уур амьсгал, уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөө
 • Гадаргын ус судлал
 • Усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалтын судалгаа
 • Динамик системүүд /Агаар мандлын орчил урсгал; Уур амьсгалын систем; Хөрс-ургамал-агаар мандал систем/
 • Үүл ба тунадасны судалгаа
 • Хэрэглээний уур амьсгал, хөдөө аж ахуй газар тариалангийн асуудлууд
 • Байгаль, цаг уур, экологийн асуудлууд
 • Хүйтэн болон био мандалд гарч буй өөрчлөлт
 • Геоинженерчлэл, газарзүйн асуудлууд
Зохион байгуулагч
МУИС-ийн ХШУИС-ийн Хэрэглээний математикийн тэнхим
Бүртгэл ба тов
Бүртгэх, илтгэлийн хураангуй хүлээн авах

2022 оны 11 сарын 1 — 2022 оны 12 сарын 4

Abstract Submission

Хурлын илтгэлийн хураангуй хэвлэх

2022.12.05

Хурал болох

2022 оны 12 сарын 10 Бямба гараг
МУИС-ийн Төв номын сан

Хурлын хөтөлбөр

Татах